dây kẽm 3 ly

Dây kẽm buộc 3 ly (Dây thép buộc 3 ly trắng)

Kích cỡ: 3 ly

Bề mặt: Mạ kẽm

Màu sắc: Trắng

Tính chất: Dẻo

Công dụng: Dùng để buộc, đan các tấm sắt đà dầm, móng bê tông trong công trình xây dựng.