Thông tin thanh toán

Hình thức thanh toán:  Tiền mặt hoặc chuyển khoản

Thời gian thanh toán: Trước khi giao hàng

Thông tin tài khoản:  Quý khách có thể chuyển khoản vào những tài khoản dưới đây

 

1.    Tài khoản công ty:

Tên tài khoản: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Đại Đinh

Tài khoản số: 3141 0001 0312 22

Tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn

   

2.    Tài khoản cá nhân:

Tên tài  khoản: ​​Nguyen Dinh Dai (Nguyễn Đình Đại)
Tài khoản số:  106005364598

​​Tại: Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) –Chi nhánh Đông Sài Gòn